Diari digital de la comarca de Sóller
Dimarts, 19 de març de 2019   |   22:02
 
Enquesta  
S’ha de convertir el camp Infante Lois en aparcament provisional durant la temporada alta?


No
 
Els ingressos per contribució urbana creixeran un 2’1% enguany.
11/05/2018 | 09:25
Els ingressos de l’IBI segueixen pujant
SaVeu

L’Impost de Béns Immobles (IBI) continua sent la principal font d’ingressos per a l’Ajuntament de Sóller. Tant és així, que aquest tribut suposa una llosa molt important per a les butxaques dels ciutadans, en tant que enguany suposarà una recaptació de 6’2 milions d’euros. És un 2’1% més que l’any passat.

Per extrany que pugui semblar, la recaptació prevista per enguany supera la de l’exercici de 2017, a pesar que per al present exercici el govern municipal aplica unes bonificacions especials per als habitatges situats en sòl rústic comú que suposen un descompte del 40% del rebut. Així i tot, aquesta minva que beneficia a aquells que viuen a zona d’horts es compensa amb l’augment del rebut que es repercutirà a la resta de contribuents que resideixen en sòl urbà. Aquest fet s’explica perquè a partir de l’any 2012 es ve aplicant un increment del 10% en el valor cadastral de l’immoble com a conseqüència de la revisió que es va efectuar un any abans. És a dir, els ciutadans que paguen l’IBI per a edificacions situades en sòl urbà vendran a pagar un 10% més en el rebut que aviat els passarà l’Ajuntament, un fet que compensa la disminució d’ingressos procedent dels habitatges situats en sòl d’horts i tarongers als quals se’ls aplica la bonificació. Amb tot, l’IBI és la font d’ingressos per excel.lència per a l’Ajuntament. Suposa més del 35% dels ingressos ordinaris prevists per enguany, el mateix percentatge que l’any passat.

Altres fonts d’ingressos

Però l’Ajuntament no sols viu del que ingressa del rebut de la contribució urbana. Altres partides importants són la recollida de fems (2’1 milions d’euros), l’Impost de Construccions (835.000 euros), l’impost de circulació (756.000 euros) o les plusvàlues (565.000 euros).

Altres partides rellevants són els 300.000 euros que generaran les multes de trànsit, els 659.000 euros que preveu ingressar per la venda de patrimoni o la participació en els tributs de l’Estat, que sumen 2’7 milions en ingressos.
En llicències d’obres l’Ajuntament preveu obtenir 178.000 euros, una quantia similar a la que generarà l’ocupació de via pública o la instal.lació de pals d’electricitat.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a