Diari digital de la comarca de Sóller
Dijous, 18 d'abril de 2019   |   20:41
 
Enquesta  
S’hauria de prohibir la cursa cicloturista Mallorca 312?


No
 
Es reduïran les inversions previstes.
14/09/2018 | 08:41
L’Ajuntament es veu obligat a retallar 370.000 euros del seu pressupost
J.M.

L’Ajuntament de Sóller haurà de retallar del pressupost de 2018 un total de 371.000 euros en despeses que afectarà a diversos apartats dels seus comptes, fins i tot a la partida destinada a inversions.

El retall es materialitzarà dins el mes d’octubre quan l’Ajuntament dugui a aprovació un pla econòmic-financer que es veu obligat a seguir per haver superat el sostre de despesa durant l’exercici de 2017. De moment l’equip de govern ha decidit congelar les inversions previstes en els pressuposts d’enguany a l’espera de decidir quines no s’executaran i les que es retallaran.

Els serveis econòmics municipals estan treballant en la elaboració del pla d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, ja que durant l’any passat els comptes municipals varen sofrir una important desviació de dos milions d’euros. En total, la despesa municipal es va veure superada per partides que no es varen tenir en compte durant l’elaboració dels pressuposts de la corporació de 2017. Com a conseqüència d’aquesta desviació Sóller ha incomplit la denominada “regla de despesa”.

Infante Lois

Segons han explicat fonts dels serveis econòmics municipals, bona part de l’increment de les despeses va venir motivat per la sentència de l’Infante Lois, un veredicte que el va obligar a abonar 1’6 milions d’euros com a paga i senyal del procés d’expropiació forçosa que encara està en marxa. Un altre factor que va incidir en superar el sostre de despesa varen ser les despeses corrents que es generaren durant tot l’exercici econòmic de l’any passat que afectaren a diferents departaments. La sobredespesa en aquestes àrees es va situar en els 371.000 euros. Aquesta quantia coincideix amb la que s’haurà de retallar en els comptes d’enguany per tal que els comptes municipals assolesquin de nou l’equilibri.

La regla de despesa impedeix als ajuntaments incrementar la inversió tot i que tanquin els seus comptes amb superàvit: obligatòriament el romanent de tresoreria s’ha d’utilitzar en amortitzar deutes i impedeix als consistoris apostar per uns pressuposts expansius.

El pla econòmic i financer que prepara l’Ajuntament afectarà els exercicis de 2018 i 2019, fet que condicionarà el pressupost que molt possiblement ja aprovarà la nova corporació després de les eleccions municipals de l’any que ve. El citat pla haurà de concretar com a mínim les causes que han duit l’Ajuntament a superar les despeses previstes en el pressupost, les previsions tendencials d’ingressos i despeses, així com la descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en què es comptabilitzaran.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a