Diari digital de la comarca de Sóller
Divendres, 25 de setembre de 2020   |   08:24
 
Enquesta  
Està massa inactiu el govern municipal de l’Ajuntament de Sóller?


No
 
La corporació aprovarà la norma municipal
01/09/2019 | 08:00
La regulació dels patinets per al 2020
saveu.cat

La regulació dels patinets serà una realitat a principis d’any quan entri en vigor la modificació de l’Ordenança de Circulació de Sóller que ha preparat l’Ajuntament. La norma estableix els eixos bàsics normatius que hauran de complir aquests vehicles i els seus conductors, tal i com va avançar la setmana passada aquest setmanari.
De fet, el fet que una de les propostes de l’esborrany establesqui que per regla general els patinets hauran de circular per damunt l’acera ha suscitat gran controvèrsia. No sols entre els usuaris de vehicles de mobilitat personal, sinó entre la resta de vianants que consideren que el trànsit de patins per la voravia pot suposar un perill per a la resta d’usuaris.

En aquest sentit, el regidor de Governació, Carlos Darder (PP), ha precisat que la norma efectivament determinarà que circulin “preferiblement” per damunt l’acera “sempre que tengui una amplada d’1’5 metres”. “En els casos que no sigui possible, ho hauran de fer per la calçada seguint el codi de circulació i respectant la senyalitació a l’igual que si fos una bicicleta”, ha explicat el regidor, que ha reconegut que “gran part de les aceres de Sóller no permetrien la circulació de patinets perquè no compleixen amb l’ampada mínima”.
En la redacció de l’ordenança que va avançar aquest setmanari hi treballa la Policia Local, el policia tutor, els serveis jurídics municipals i la regidoria de Governació. Segons ha explicat Carlos Darder, la intenció de l’equip de govern és sotmetre la regulació a aprovació inicial dins la recta final d’aquest exercici per tal que la norma sobre patinets pugui entrar en vigor a principis de l’any 2020.

El creixement que ha registrat l’ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal ha conduït a l’Ajuntament de Sóller a crear un marc normatiu, a l’igual que han realitzat altres municipis. La norma sollerica estableix que els usuaris d’aquests vehicles hauran de dur casc, circular preferiblement per damunt les aceres i euipar-se amb elements reflectants. Prohibeix que els usuaris puguin ser menors de deu anys i recomana que els titulars d’aquests vehicles disposin d’una assegurança de responsabilitat civil a tercers.
El problema sorgeix si la normativa que preveu aprovar Sóller es compara amb la que ja està en vigor a altres municipis. A mode d’exemple, si a Sóller es recomana circular preferiblement per damunt l’acera, a Palma s’opta per la mesura contrària i està prohibit fer-ho. Per acabar amb totes aquestes diferències entre municipis, la Direcció General de Trànsit prepara també una regulació comuna general.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a