Diari digital de la comarca de Sóller
Dissabte, 19 de juny de 2021   |   05:08
 
Enquesta  
Quin és el partit que ho fa millor aquesta legislatura a Sóller?

PP
Més
PSOE
Sebastià Aguiló
Unidas Podemos
El Pi
 
Els enterraments queden molt limitats
30/03/2020 | 12:32
Prohibides les vetlles a difunts
saveu.cat

El Ministeri de Sanitat prohibeix des d'aquest dilluns 30 la celebració de vetlles de difunts en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars així com de cerimònies fúnebres per evitar el contagi de coronavirus.

Així ho recull l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, en què es detalla que la prohibició afecta tots els morts, i no només a aquells que estiguessin infectats per Covid-19.

En aquest sentit, Sanitat reconeix que "a causa de les especials característiques que envolten les cerimònies fúnebres, és difícil assegurar l'aplicació de les mesures de contenció i distanciament amb la separació interpersonal de més d'un metre necessària per limitar la propagació de virus".

Tanmateix, la participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

El Ministeri ha fixat a més que durant el període de vigència de l'estat d'alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat a el 14 de març de 2020, quan va entrar en vigor l'estat d'alarma.

En aquest sentit, les empreses de serveis funeraris han de facilitar a l'usuari, amb caràcter previ a la contractació del servei, un pressupost desglossat per cada un dels conceptes inclosos en el mateix i la llista de preus vigent amb anterioritat a el 14 de març de 2020, fins i tot en el cas que resulti necessari realitzar actuacions específiques com a conseqüència de les defuncions produïts per causa de l'coronavirus.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a