Diari digital de la comarca de Sóller
Diumenge, 16 de juny de 2024   |   20:18
 
Enquesta  
Quina nota poses al batle Miquel Nadal després d’un any governant?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Segons el pla especial aprovat dilluns pel Consell de Govern.
04/03/2023 | 07:18
Deu inundacions en deu anys
SaVeu

Sóller ha sofert pràcticament un episodi per inundació durant els darrers deu anys. Així ho assenyala el Pla Especial per fer front al risc d’inundacions (Inunbal) que dilluns va ser aprovat pel Consell de Govern per a la seva entrada en vigor definitiva.

El citat pla aporta les dades històriques referents a inundacions que s’han registrat a les illes en el període de deu anys que abarca des de l’any 2011 al 2021. Crida l’atenció com durant aquest període Sóller va registrar deu episodis d’inundació, el que suposa pràcticament un fet d’aquestes característiques per any. Els exercicis amb major incidència d’aquest tipus d’incidència meteorològica són els anys 2017, 2019 i 2021, uns exercicis durant els quals es varen registrar dos episodis diferents de plogudes intenses que originaren inundacions. Només es salven els anys 2011, 2012, 2013 i 2015, quan no es va registrar cap situació d’inundació propiciada per una climatologia extrema.

Nombrosos danys

L’inunbal també posa de manifest els danys que han comportat aquests episodis als béns públics i privats. En el cas de Sóller, durant aquests decenni es varen veure afectats onze habitatges, quinze infraestructures, 23 equipaments i un servei bàsic. Els anys amb major nombre d’incidències varen ser el 2016 i el 2019, quan es vare registrar més danys a les infraestructures, serveis i habitatges com a conseqüència de les plogudes torrencials.

El pla estableix mecanismes perquè els ajuntaments elaborin els seus plans d’autoprotecció contra fenomens meteorològics extrems com les inundacions, una assignatura pendent a Sóller, que malgrat el nombre d’inundacions que s’han incrementat en les darreres dues dècades encara no disposa d’un pla per fer front a les seves conseqüències. Sóller té, a més, gran part del seu casc urbà en zones que estan catalogades com a inundables, un fet que incrementa el perill de danys a les pesones i els seus béns.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a