Diari digital de la comarca de Sóller
Diumenge, 16 de juny de 2024   |   20:28
 
Enquesta  
Quina nota poses al batle Miquel Nadal després d’un any governant?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Deixar excrements al terra sortirà car.
17/03/2023 | 09:32
Multes mínimes de 750 euros
SaVeu

Fi a la mànega ampla. La plenària de l’Ajuntament de Sóller ha aprovat una nova ordenança municipal que regula els serveis de la recollida de fems i de neteja viària amb la que incrementa el valor de les sancions econòmiques a les que hauran de fer front els infractors. A mode d’exemple, abandonar els excrements d’animals de companyia a la via pública passa de tenir una sanció de 60 euros a una multa que podrà oscil.lar entre els 750 i els 1.500 euros. A més, aquest tipus d’infracció passa de ser considerada lleu a greu.

Així ho recull el nou text legal que va ser aprovat per la majoria absoluta dels partits que formen part del consistori en el qual hi han treballat durant els darrers mesos. La redacció de la nova ordenança ve a actualitzar la que encara està en vigor i per la necessitat d’introduir dins la norma la recollida separada de totes les fraccions de residus que progressivament anirà implementant el municipi a partir de finals d’any.

Sancions més cares

El règim de sancions que contempla l’ordenança, que aquests dies entra en exposició pública perquè s’hi puguin presentar al.legacions abans que entri en vigor, també augmenta el càstic a una infracció que també és molt freqüent a Sóller: l’abandonament d’objectes voluminosos al carrer. Si fins ara en el pitjor dels casos els infractors podien ser multats amb 300 euros de sanció (en el caire més greu), a partir d’ara les persones que abandonin aquest tipus d’objectes s’enfrontaran a sancions que, a l’igual que les d’excrements d’animals, podran oscil.lar entre els 750 i els 1.500 euros per ser considerades infraccions greus. També dins aquest grup s’hi inclouen fets tan habituals com treure el ca a fer del cos als parcs infantils, pintar grafits, l’abandonament de vehicles i embarcacions tant en espais públics com privats o l’evaquació d’aigües residuals al carrer. Les infraccions molt greus, que poden ser sancionades amb multes de fins a 3.000 euros engloba aquelles situacions que suposin l’abandonament de residus perillosos al carrer, i altres fets que posin en perill les persones o el medi ambient, entre d’altres.

Durant la sessió en la que es va aprovar la norma, els representants dels diferents grups municipals destacaren la participació que han tengut en la seva redacció i l’impuls que suposa a la recollida selectiva de residus. Catalina Pizà (Podemos) va destacar que la futura norma fomentarà més el reciclatge; mentre que Laura Celià (Més) va apuntar que “no és la millor ordenança, però és una eina positiva”.

Des del PI, Jaume Bestard, va destacar el treball per actualitzar les normes municipals, mentre Sebastià Aguiló va apuntar que la norma “és un full de ruta per començar a fer feina”. Des del PP, Carlos Darder va destacar que era una norma en la que “s’hi ha fet molta feina i ha estat consensuada”.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a